Provisoriskt pass

Ett provisoriskt pass gäller för en specifik resa. Liksom för de vanliga passen tas bilderna direkt på polisstationen och blir biometriska. Priset är 980 kronor inkl foto. Ta med legitimation. De provisoriska passen utfärdas endast på ett fåtal platser i landet. I utlandet är det svenska ambassader och motsvarande som utfärdar provisoriska pass.

Pass och passregler

En del länder kräver att passet ska vara giltigt i minst 6 månader vid hemresan samt innehålla två ostämplade sidor. Passet får inte vara trasigt eller sprucket. Finns det en stämpel på en sida så räknas den som förbrukad. Ibland kan stämpeln gå igenom till andra sidan, detta kan också räknas som att sidan är förbrukad. Dubbelkolla alltid med ambassaden före avresa, passreglerna kan ha ändrats. Försök inte stanna längre än visumet räcker.

Visumansökan

För att få ärendet behandlat så fort och smidigt som möjligt måste du besvara samtliga frågor i ansökan. Tänk på att en del ansökningsblanketter har en baksida som ska registreras. Samtliga exemplar av ansökningen måste skrivas under personligen.

Fotografi

De fotografier som skall bifogas måste överensstämma med fotografiet i passet. En del länder kräver också att barn ska ha ett fotografi. Inskannade foton rekommenderas ej.

Stämplar

En del stämplar kan vara känsliga, du kan till exempel få problem att komma in i USA med stämplar från Afghanistan i passet.

Visumråd

Försök alltid följa de regler som ambassader, konsulat eller andra instanser har satt upp för ditt ärende, det underlättar för alla inblandade parter. Alla försök att kringgå regler som är uppsatta, fördröjer troligtvis behandlingen av ansökan.

Kontroll av passet vid incheckning

Flygbolag och rederier kräver att du kan legitimera dig vid incheckning och visa upp pass/visering då det krävs för resan till destinationsorten. Flygbolagen kan inte kräva att du visar upp ett pass om du ska resa till ett land till vilket man inte behöver ha pass. För dessa resor ska det räcka att du visar en godkänd id-handling. Sådana är nationellt id-kort, körkort eller SIS-märkt id-kort.

Hur lång är giltighetstiden för ett pass?

Pass utfärdade efter den 1 oktober 2005 gäller i 5 år. Tänk på att vissa länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan. Du kan ansöka om nytt pass innan det gamla har gått ut.

Måste man ha pass inom EU?

Vid resor till EU-länder som deltar i Schengensamarbetet och Schweiz kan man styrka identitet och medborgarskap med nationellt id-kort. Till övriga EU-länder krävs pass för svenska medborgare.

Måste man ha pass inom Norden?

Svenska medborgare behöver inte pass inom Norden, men det är bra att ha med legitimation.

Vad gör jag om mitt pass är trasigt?

Om passet är trasigt ska du ansöka om ett nytt. Passet måste vara helt, om det har brister kan det anses ogiltigt. Vårda passet som en värdehandling, det får till exempel inte finnas egna anteckningar, trasiga eller lösa sidor. Har du angivit passnumret i det trasiga passet som referens vid biljettbokning, se till att du få behålla det trasiga passet i makulerat skick. Samma sak gäller om du har en giltig visering i det makulerade passet. Kontrollera med viseringslandets ambassad om visering i det makulerade passet gäller.