EASA (den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten) rekommenderar numera att minst två personer skall vara i cockpit när ett flygplan är i trafik. Transportstyrelsen, som är den svenska myndigheten inom den civila luftfarten, kräver nu att också svenska flygbolag skall följa rekommendationen från EASA.

Anledning till ändringen är flygolyckan (Transportstyrelsen kallar det tillsvidare olycka) med det tyska flygbolaget German Wings.  Ändringen gäller för flygplan där det finns en säkerhetsdörr. Innan beslutet har Transportstyrelsen haft ett samtal med svenska flygbolag. Flygbolagen har svarat att de omedelbart skall införa en rutin för att detta sker.