Norrköping Flygplats har beviljats ett nytt tillstånd att hantera olika flygplanstyper med referenskod 4E. Det innebär att flygplatsen nu har ett permanent tillstånd att ta emot flygplanstyper som t.ex. Airbus 330-300 med ca 340 passagerare mot tidigare A320-200 med ca 170 passagerare eller Boeing 747-400 med ca 420 passagerare mot tidigare Boeing 737-800 med ca 180 passagerare.

Det handlar om flygplan med en bredd upp till 65 m, att jämföra med de flygplan med max 36 m bredd som tidigare tillstånd med referenskod 4C medgav.

– En stark lokal flygplats bidrar till kommunens och regionens utveckling och tillväxt genom att Norrköping blir en ännu attraktivare ort för företag att etablera sig i, säger Mari Torstensson Vd på Norrköping Airport AB. Det här är ett stort steg i flygplatsens strävan att tillsammans med Norrköpings kommun och andra intressenter verka för en utveckling av Norrköping och dess region som ett hållbart och ledande gods-, transport- och logistikcentrum – och där är Norrköping Flygplats är en självklar del.