I och med Schengensamarbetet togs personkontrollerna vid gränserna bort. Men svenskar måste ändå kunna styrka sitt medborgarskap och identitet med ett pass eller det nya nationella id-kortet när man vistas i ett annat Schengenland, exempelvis på hotell, pensionat och camping. Orsaken är att detta är de enda svenska id-handlingar där medborgarskap anges. Pass eller nationellt id-kort behövs däremot inte inom de nordiska länderna där man accepterar varandras övriga id-handlingar.

Länderna Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland,Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike är medlemmar i Schengen. Dessutom ingår Norge och Island i Schengen.

Vid resor mellan dessa länder sker alltså ingen personkontroll. Däremot har EU-länderna Irland och Storbritannien valt att behålla personkontrollerna vid gränserna.

Källa: EU