Inte sedan man började föra statistik inom flygsäkerhetsområdet (1969) har antalet omkomna med svenskregistrerade luftfartyg varit så få. Under året omkom en person inom allmänflyget. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Allmänflyget är den del av flyget som inte är kommersiell eller av brukskaraktär (jordbruksflyg, flygräddningstjänst etc). Inom linjefart och chartertrafik har ingen omkommit eller skadats allvarligt med ett svenskregistrerat luftfartyg på mer än tio år.

Den absoluta majoriteten av luftfartsolyckorna inom den svenska luftfarten sker inom fritidflygsområdet. Speciellt luftfartygskategorierna skärmflyg, ultralätt och privatflyg är överrepresenterade vid olyckorna.

Antal allvarligt skadade var fem under 2014 vilket är det minsta antalet under den senaste 10-årsperioden. Tre skadades vid skärmflygning, en vid hängflygning och en vid flygning med segelflygplan. Under 2013 skadades tio personer allvarligt och även då skedde majoriteten av skadorna i samband med skärmflygning.

– Även om olyckorna är få fortsätter Transportstyrelsen att utveckla sitt arbete inom flygsäkerheten. Under 2014 bildade vi ett Allmänflygsäkerhetsråd där man bland annat kommer att arbeta med fördjupade analyser av händelsetyper inom allmänflygskategorin. Ett arbete pågår med att ta fram förslag till nya flygsäkerhetsmål för allmänflyget och det är tänkt att dessa ska sträcka sig fram till 2020, säger Jacob Gramenius, stabsdirektör och stf generaldirektör på Transportstyrelsen.