IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser.

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge.

SDR

SDR används i internationella sammanhang när en nationell valuta inte kan anges. SDR står för Special Drawing Rights, särskilda dragningsrätter, och utgörs av en valutakorg med olika nationella valutor vars värde ligger till grund för SDR. Mer information om SDR kan man hitta på Internationella valutafondens webbsida, www.imf.org. En SDR motsvarade i april 2008 omkring 10 svenska kronor.