För att kunna ansöka om pass måste du komma personligen till passexpeditionen. Ansökningshandlingen skrivs inte i förväg utan det görs maskinellt i kassan. Passet kostar 400 kronor inklusive foto och avgiften betalas vid ansökningstillfället.

Om du har ett gammalt giltigt pass ska det samtidigt lämnas in för makulering men får sedan behållas. Behöver du ditt gamla pass medan du väntar på det nya kan det gamla passet makuleras då det nya hämtas.

Passfoto

Passfoto tas alltid på passexpeditionen i samband med ansökan.

Legitimation

Ta med legitimation vid ansökan. Godkänd legitimation är:

  • Svenskt pass, inte äldre än tre månader efter giltighetstidens utgång
  • Svenskt körkort
  • Svenskt SIS-märkt id-kort
  • Nationellt id-kort

Om legitimation saknas kan närvarande make/maka, sambo, förälder eller myndigt syskon med egen legitimation styrka din identitet.

Provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation vid ansökan om pass.

Hämta pass

Passet ska hämtas personligen av passinnehavaren. För ungdom under 18 år hämtas passet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet om man har en godkänd legitimation.

Källa: Polisen