Året 2014 slog Bromma Stockholm Airport nytt rekord i antalet resenärer med nästan 2400000 resenärer som åkte till eller från flygplatsen. Det är en ökning med ca 4 % jämfört med 2013. Antalet inrikesresor ökade med ca 5 procent till cirka 2 130 000 medan antalet utrikesresor minskade med 2 procent till cirka 250 000.

– Under 2014 nådde vi ett nytt resenärsrekord på flygplatsen och firar all time high. Aldrig någonsin tidigare har så många resenärer valt att flyga till eller från Bromma. Denna respons ger oss bekräftelse på att vi möter våra resenärers olika behov av effektiva och smidiga resor idag och vi tittar nu på hur vi kan utveckla detta vidare tillsammans med våra samarbetspartners på flygplatsen, säger Ulrika Fager, kommunikationschef Bromma Stockholm Airport.

– Samtidigt som resenärerna blivit fler på flygplatsen har även kundnöjdheten ökat markant bland våra resenärer, till 75 procent i den senaste mätningen, vilket är mycket glädjande. Vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg med de satsningar och förbättringar som vi gör inom en rad områden på flygplatsen för våra resenärer, såväl dagspendlare som helgresenärer, när vi utvecklar Bromma till en ännu smartare cityflygplats för hela Sverige, säger Ulrika Fager.

Antalet landningar ökade med ca 2 procent, till cirka 23 000, under 2014 jämfört med 2013.  De tre destinationer som ökade mest under 2014 var Bromma – Östersund, Bromma – Halmstad och Bromma – Trollhättan.