Utbildningscenter Nord kommer att erbjuda kurser i heta arbeten, grundläggande brandskydd och olika typer av första hjälpen utbildningar. Dessutom kommer centret som ett av ett fåtal orter i Sverige att utbilda flygplatsbrandmän.

Securitas kommer att vara ansvarig för samtliga utbildningarna och räknar med att utbilda ett hundratal personer per år i brandsäkerhet och första hjälpen ute på Skellefteå Airport. Idén till att etablera ett utbildningscenter på Skellefteå Airport växte fram när initiativtagarna Robert Lindberg vd på Skellefteå Airport och Stellan Ragnarsson möttes. De såg en potential i att slå ihop de två organisationernas kompletterande kunskap om brandsäkerhet parat med övningsanläggningen för brandmän som redan finns ute på Skellefteå Airport.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med Securitas kunna erbjuda ett utbildningscenter i norra Sverige för att öka brandsäkerheten inom industrin. Securitas och Skellefteå Airport har båda lång erfarenhet av att jobba med brandskydd och säkerhet och tillsammans kan vi erbjuda kompletta utbildningar säger Robert Lindberg, vd på Skellefteå Airport.

– Längs hela Norrlandskusten har vi stora industrier vars största hot är svåra bränder och med vårt nya utbildningscenter vill vi kunna erbjuda företagare att investera i sina anställda så dom kan utföra sina jobb mer säkert, säger Stellan Ragnarsson, driftchef på Securitas.