Svenskt flyg ser fram emot att arbeta tillsammans för att ett avtal ska kunna beslutas redan vid ICAO:s generalförsamling i höst. Flyget är globalt och merparten av regelverken är internationella och ibland även komplexa.

Genom ny teknik och EU:s handelssystem har flyget förbättrat sin bränsleeffektivitet med 70 procent. Vilket gjort att flyget i Sverige idag står för 0,9 procent av våra samlade utsläpp av växthusgaser. Utav världens samlade utsläpp så utgör det globala flyget ca 2 procent.

-Biobränsle, effektivare flygvägar och ny teknik är alla centrala delar för att nå våra högt ställda klimatmål. Men ska vi nå globala resultat krävs globala regelverk inte en svensk flygskatt. Annars så kommer detta bara leda till en export av såväl jobb som utsläpp till andra länder. Samtidigt som svenska jobb, tillgänglighet och tillväxt blir lidande, säger Anna Wilson på Svenskt Flyg.

Nu behöver vi jobba tillsammans för att ta nästa steg. Ett globalt handelssystem, biobränslen, teknikutveckling och införande av effektivare flygvägar genom Single European Sky. Där bara den sista åtgärden skulle leda till snabbare och rakare flygningar och utsläppsminskningar om 10 procent på europeisk nivå. Men det kräver politisk handlingskraft.