President Barack Obama

President Barack Obama

Det var rätt att stänga luftrummet till skydd för Obama. Detta tycker Förvaltningsrätten i Linköping som dömt i ett överklagande från riksorganisationen för affärs- allmänflyg, AOPA-Sweden. Beslutet att stänga luftrummet kring Stockholm för annat än reguljärflyg togs av Transportstyrelsen och har drabbat affärs-, taxi- och charterflyg hårt. Svenskt flyg till Arlanda stoppades men inte flyg tillhörande Iranska staten. Enligt Lennart Persson, ordförande i AOPA-Sweden överklagades beslutet då myndigheterna inte redovisat någon anledning till att inte tillåta affärsflyg till och från Bromma och Arlanda om det kontrollerades på samma sätt som reguljärflyget. Under Obamas besök kunde obehindrat flyg från Teheran tillhörande det statliga flygbolaget i Iran teoretiskt sett bemannat med piloter från Irans flygvapen använda Arlanda. Däremot stoppades den svenske piloten Leif Berthagen att flyga till Stockholm i ett svenskregistrerat flygplan tillhörande bolaget Accede AB från Landskrona.

AOPA-Sweden anförde vidare i sitt överklagande till Förvaltningsrätten att svenskt regelverk föreskriver att förvaltningsbeslut inte får tagas utan konsekvensutredning. Transportstyrelsens förbud var därtill så otydligt formulerat att det inte klart framgick exakt vilken typ av luftfart som var tillåten och inte tillåten. Bland annat angav Transportstyrelsen att charterflyg inte var tillåten – men ändå kunde på Arlanda charterflyg för vissa bolag starta och landa. Vem som subjektivt medgivit dessa flygningar är oklart.