Vid köp av en flygbiljett ingår du ett avtal med flygbolaget, charterbolaget eller reseorganisatören om transport med flyg till en överenskommen plats. Som vid varje köp av en vara eller tjänst som betalas innan varan eller tjänsten levereras, innebär ett köp av en flygbiljett en viss ekonomisk risk. Om flygföretaget går i konkurs under tiden från det att du har köpt en biljett till det att flygresan genomförs, blir ditt krav på ersättning för det inbetalda biljettpriset att anse som en så kallad oprioriterad fordran i konkursen i enlighet med konkurslagstiftningens regler. Det betyder att din fordran på flygföretaget i prioritetsordning hamnar efter de fordringar som har högre prioritet enligt konkurslagen. Det innebär i sin tur att sannolikheten för att du ska få ersättning för din fordran minskar. Din möjlighet att få ersättning för biljettpriset blir i de fallen helt beroende av konkursboets ekonomi. I de flesta fall är möjligheten till ersättning begränsad.

Om du har råkat ut för att flygbolaget har gått i konkurs, och du har betalt din flygbiljett med kredit- eller betalkort, bör du kontrollera vilken typ av försäkringsskydd som ingår i avtalet med kortföretaget.

När du köper en paketresa är situationen annorlunda än vid reguljära resor. Det beror på att paketresor omfattas av resegaranti enligt resegarantilagen. Resegarantilagen säger att varje arrangör av paketresor ska ställa en ekonomisk säkerhet till Kammarkollegiet för att garantera att resenären inte ska drabbas ekonomiskt om arrangören ställer in resan, exempelvis på grund av konkurs. Om arrangören ställer in resan kan resenärer som befinner sig på resmålet transporteras hem, och de resenärer som ännu inte har rest iväg kan få ersättning för vad de betalt för resan.

Som paketresa räknas ett arrangemang som innehåller resa och andra tjänster, exempelvis boende. Researrangemanget ska erbjudas av arrangören eller dennes återförsäljare som ett färdigt paket. Exempel på paketresor är delar av de arrangemang som erbjuds av Ving eller Fritidsresor.

För dig som konsument innebär resegarantin att risken att drabbas ekonomiskt i en eventuell konkurs är liten. En förutsättning för att resegarantin ska träda in är dock att researrangören verkligen har ställt tillräcklig säkerhet hos Kammarkollegiet.

Källa: EU-kommissionen, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, LFV, Wikipedia