Linköping förstärker sitt namn som Sveriges Flyghuvudstad med en ny konferens om obemannat flyg. Som bakgrund till det nya arrangemanget ligger det genomförda seminariet med temat Obemannat flyg inom jord- och skogsbruk, som anordnades på Vreta Kluster utanför Linköping i maj 2014. Under dagen framkom det tydligt att det fanns ett önskemål om en ny mötesplats, i form av en nationell/ internationell konferens inom området obemannat flyg. Urban Wahlberg och Emma Stockman Jonsson var två av besökarna, som tog övriga seminariedeltagares önskemål på allvar. Kort efter dagen på Vreta Kluster hade ramarna för konferensen UAS Forum skapats.