Om du har blivit nekad att få följa med på en flygresa, mot din vilja, pga. att din flygning varit överbokad har du vissa rättigheter enligt en EG-förordning. Reglerna gäller både vid reguljära flygningar och vid paketresor (charterresor) om flygningen avgår från en flygplats inom EU. De gäller också om du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett europeiskt flygbolag. Reglerna gäller endast om du har en giltig biljett för den aktuella flygningen och du har checkat in i tid.

Ofrivilligt nekad att följa med på flygresa pga. överbokning

Flygbolagen säljer ofta fler biljetter till sina flygningar än antalet stolar som finns tillgängliga i flygplanet. Vanligtvis innebär det inte några problem, eftersom det oftast är ett antal passagerare som väljer att inte genomföra sin flygning. Emellanåt inträffar det dock att antalet platser inte räcker till för samtliga incheckade passagerare. Om så skulle vara fallet, är flygbolaget skyldigt att fråga de incheckade passagerarna om någon frivilligt kan tänka sig att avstå sin plats mot en ersättning som överenskoms mellan passageraren och flygbolaget. Om ingen frivilligt avstår sin plats kan flygbolaget neka passagerare att genomföra flygningen.

Om du skulle nekas ombordstigning mot din vilja på grund av överbokning ger EG-förordningen dig rätt till ekonomisk kompensation enligt tabellen nedan. Förutom ekonomisk kompensation har du rätt till återbetalning av biljettpriset, och i förekommande fall en returflygning till den ursprungliga avgångsorten eller ombokning till resmålet. Dessutom har du rätt till viss service i form av måltider och logi under den väntetid som uppstår i förhållande till väntetidens längd. Flygbolaget ska också gratis låta dig ringa nödvändiga telefonsamtal, skicka fax eller e-post.

Kompensationen är:

 • 250 euro för flygningar som kortare än 1 500 km
 • 400 euro för övriga flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1500 km och 3 500 km
 • 600 euro för flygningar utanför EU som är längre än 3 500 km.

Om flygbolaget lyckas boka om dig så att du inte blir mer än 2, 3 respektive 4 timmar försenad till ditt resmål kan kompensationen halveras.

Flygbolaget måste ge dig

 • möjlighet att välja om du vill ha pengarna för biljetten tillbaka (och i förekommande fall en returflygning till ursprungliga avreseorten) eller ombokning till resmålet, samt
 • måltider och förfriskningar, hotellrum vid behov (inklusive transport mellan flygplatsen och hotellet) och kommunikationsmöjligheter.

När kan flygbolag neka mig att gå ombord utan att jag har rätt till ersättning?

Flygbolag kan enligt sina flygvillkor avvisa flygpassagerare av flera anledningar – utan att detta ger passageraren rätt till assistans eller kompensation.

Flygbolaget kan till exempel ha rätt att avvisa passagerare som:

 • inte kan visa giltiga resehandlingar som giltig biljett, eller i fall av elektroniska biljetter giltig identitetshandling.
 • inte har återbekräftat bokning när så krävs.
 • inte har betalat biljetten i tid.
 • saknar pass, eller visum när det behövs.
 • inte har checkat in i tid.
 • utgör en säkerhetsrisk, eller vars baggage utgör en säkerhetsrisk.
 • vägrat att genomgå säkerhetskontroll.

Det finns fler anledningar än de här nämnda som ger flygbolaget rätt att avvisa dig. Kontrollera därför vad som gäller enligt flygbolagets villkor. Flygvillkoren kallas på engelska Conditions of Carriage och du hittar dem bland annat på flygbolagens hemsidor.

Vart jag klaga?

Avsikten är att de nya reglerna ska tillämpas av flygbolaget på plats vid gaten. Flygbolaget är skyldigt att känna till reglerna och personalen ska informera sina passagerare om vad som gäller. Om du inte känner dig nöjd med den hjälp du får av flygbolaget kan du vända dig till Konsumentverket som har utsetts som nationell tillsynsmyndighet.

Källa: EU-kommissionen, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, LFV, Wikipedia