Ibland händer det att flygbolag ställer in planerade flygningar. Drabbad du av att din flygresa ställs in, ska flygbolaget underrätta dig om att flygningen är inställd så tidigt som möjligt. Flygbolaget ska också erbjuda dig återbetalning av biljettpriset eller ombokning till en annan flygning till samma destination.

Om det uppstår väntetider till följd av att din flygning ställs in, har du i förekommande fall rätt till måltider och eventuell hotellövernattning i förhållande till väntetidens längd. Du har också rätt att ringa nödvändiga telefonsamtal, skicka fax eller e-post.

I vissa fall kan du också få ekonomisk kompensation med samma belopp som gäller för om du blir nekad ombordstigning mot din vilja på grund av överbokning (se vidare under rubriken Nekad ombordstigning. Du har rätt till ekonomisk kompensation främst när flygningen ställs in nära den planerade avgångstiden och det inte är möjligt att göra en rimlig ombokning.

Om flygbolaget tvingas ställa in flygningen på grund av extraordinära omständigheter utgår ingen ekonomisk kompensation. Extraordinära omständigheter som fråntar flygbolagen ansvar för att lämna ekonomisk kompensation är främst då en flygning ställs in på grund av en händelse som inte kunnat undvikas, även om alla rimliga åtgärder för att undvika händelsen vidtagits. Sådana händelser kan till exempel vara beslut från flygledningen, väderförhållanden, oförutsedda tekniska fel som innebär flygsäkerhetsrisker, andra säkerhetsrisker, strejk och liknande.

Reglerna gäller både vid reguljära flygningar och vid paketresor (charterresor) om flygningen avgår från en flygplats inom EU eller om du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett europeiskt flygbolag.

Reglerna gäller endast om du har en giltig biljett för den aktuella flygningen och du har checkat in i tid.

EU:s regler om kompensation och assistans till passagerare som utsätts för inställda flygningar

EU:s regler om flygpassagerares rättigheter finns i förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flyg. EU:s förordningar gäller som svensk lag och de går inte att avtala bort. Förordningens regler kompletterar den regel om ersättning som finns i luftfartslagen och Montrealkonventionen. Det betyder att du ibland kan få ersättning för dina faktiska utlägg samtidigt som du kanske har rätt till de eurobelopp som anges i EU:s förordning.

När gäller EU:s regler?

Reglerna gäller för alla flygningar inom EU och alla flygningar ut ur EU till länder utanför EU. Om du flyger med ett flygbolag som hör hemma inom EU gäller reglerna också flygningar in i EU från länder utanför EU.

Reglerna som är särskilda för EU gäller inte om du flyger in i EU med ett flygbolag som inte hör hemma i EU. De gäller inte heller om du flyger mellan två länder som inte är med i EU, oavsett om du flyger med ett flygbolag som hör hemma i EU eller inte. Det finns inte något krav på att passageraren ska ha checkat in i tid för omfattas av reglerna om inställda flygningar. Beskedet om det inställda flyget måste dock komma inom 2 veckor innan den planerade avresan för att en passagerare ska ha rätt till ersättning i euro enligt EU:s regler.

Service och assistans

Oavsett orsak till det inställda flyget har du alltid rätt till service och assistans. Flygbolaget ska låta dig lämna två meddelanden gratis per telefon, e-post, telex eller fax till destinationsorten. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Om du försenas en eller flera nätter eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på plats än du planerat är flygbolaget också skyldigt att bekosta övernattning på hotell samt transport mellan hotellet och flygplatsen.

Återbetalning eller ombokning

Om ditt flyg ställs in ska flygbolaget erbjuda dig:

  • att kostnaden för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja betalas tillbaka, eller
  • att din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt, eller
  • att din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig.

I relevanta fall kan återbetalning kombineras med fri returresa till avgångsorten snarast möjligt. Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat. Om din flygning ingår i en paketresa och du vill avbryta din resa och få en återbetalning ska du inte vända dig till flygbolaget utan istället till din paketresearrangör.

En ombokning ska ske till ett färdmedel med likvärdiga transportvillkor. Om flygbolaget erbjuder dig en ombokning till den region du ska till men till en annan flygplats ska flygbolaget även bekosta din transport mellan den flygplats du skulle ha ankommit till och den flygplats som du nu erbjuds flyga till. Om du hellre vill transporteras någon annanstans kan du komma överens med flygbolaget om att du kostnadsfritt transporteras dit från den nya flygplatsen.

Ersättning i euro

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av en inställd flygning. I EU:s förordning finns vissa bestämda belopp i euro:

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa,
  • 600 euro för alla flygningar som inte omfattas av föregående punkter.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag från rätten till ersättning i euro och beloppen kan även halveras.

Vart kan jag klaga?

Avsikten är att de nya reglerna ska tillämpas av flygbolaget på plats vid gaten. Flygbolaget är skyldigt att känna till reglerna och personalen ska informera sina passagerare om vad som gäller. Om du inte känner dig nöjd med den hjälp du får av flygbolaget kan du vända dig till Konsumentverket som har utsetts som nationell tillsynsmyndighet.

Källa: EU-kommissionen, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, LFV, Wikipedia