Som flygresenär har du alltid rätt till assistans och service när flygningen är inställd, försenad eller om du nekats ombordstigning. Att flyget är inställt innebär dock inte att du alltid har rätt till kompensation. Vid flygförseningar kan du nämligen bara få ersättning för dina faktiska utlägg.

Om du råkar ut för en kraftig försening ska flygbolaget erbjuda viss assistans i förhållande till hur lång väntetid som uppstår och hur lång din flygning är.

Reglerna gäller både vid reguljära flygningar och vid paketresor (charterresor) om flygningen avgår från en flygplats inom EU, eller om du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett europeiskt flygbolag.

Reglerna gäller endast om du har en giltig biljett för den aktuella flygningen och du har checkat in i tid.

Du har rätt till måltider i förhållande till väntetiden och rätt att ringa nödvändiga telefonsamtal, skicka fax eller e-post, under förutsättning att flygningen är försenad med

  • två timmar eller mer, vid en flygning som är kortare än 1500 km, eller
  • tre timmar eller mer, vid flygningar inom EU och flygningen är 1500 km eller längre (1500 km-3500 km vid flygning utanför EU, om förordningen är tillämplig på flygningen, se ovan), eller
  • fyra timmar eller mer vid övriga flygningar.

Om den förväntade avgångstiden är dagen efter den planerade avgångstiden har du rätt till hotellövernattning och transport till och från hotellet.

Om flygningen är försenad med minst fem timmar har du rätt att få biljettpriset återbetalt (då har du inte rätt att genomföra resan).

Om du har lidit ekonomisk skada till följd av förseningen kan du dessutom yrka på skadestånd för skadan. Se närmare under rubriken Ersättningsregler.

Skadestånd

Du kan bara få ersättning för de utlägg du faktiskt har haft. Spara därför kvitton på dina inköp. Om du vill ha ersättning för inkomstbortfall bör du ordna ett intyg från din arbetsgivare. Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det försenade flyget.

Begär ersättning från flygbolaget

Du ska vända dig till flygbolaget med dina krav. Om du köpt en vanlig flygbiljett på en resebyrå är resebyrån endast återförsäljare av flygbolagets biljetter. Du kan därför som regel inte vända dig mot resebyrån med dina krav. Läs mer om det under Resebyråns ansvar. Om din flygning var del av en paketresa kan du vända dig till din paketresearrangör som är skyldig att ge dig samma ersättning som flygbolaget skulle vara tvunget att ge dig enligt luftfartslagen.

Var kan jag klaga?

Avsikten är att de nya reglerna ska tillämpas av flygbolaget på plats vid gaten. Flygbolaget är skyldigt att känna till reglerna och personalen ska informera sina passagerare om vad som gäller. Om du inte känner dig nöjd med den hjälp du får av flygbolaget kan du vända dig till Konsumentverket som har utsetts som nationell tillsynsmyndighet.

Källa: EU-kommissionen, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, LFV, Wikipedia