För incheckade bagaget som anländer till destinationen senare än passageraren ansvarar flygbolaget gentemot passageraren för den skada som förseningen orsakar. Det kan röra sig om få ersättning för kläder och hygienartiklar etc. som är nödvändiga till dess bagaget anländer. Liksom när en passagerare blir försenad gäller att flygbolaget kan undgå ansvar genom att visa att det har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra skadan eller genom att visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Flygbolagets ansvar för försenat bagage är begränsat till högst 1 000 SDR per passagerare.

Skada på incheckat bagage

Flygbolaget är ansvarigt gentemot passageraren om det incheckade bagaget har skadats, förstörts eller förkommit under tiden då flygbolaget har haft hand om bagaget. Vanligtvis anses flygbolaget ha haft bagaget i sin besittning under tiden från att passageraren lämnar det ifrån sig vid incheckningen till dess bagaget hämtas ut av passageraren vid bagagebandet vid ankomsten.

Flygbolagets ersättningsansvar för skada, förstörelse eller förlust av bagage är begränsat till 1 000 SDR.

Ofta kan innehållet i det incheckade bagaget vara värt mer än 1 000 SDR. Som passagerare bör du därför tänka på att skaffa dig försäkringsskydd för den del som överstiger begränsningsbeloppet.

Beloppsbegränsningen om 1 000 SDR gäller oavsett vilken typ av incheckat bagage det rör sig om. Passagerare som för med sig vissa typer av bagage som sportutrustningar och handikapphjälpmedel som typiskt sett harett högre värde bör noggrant överväga att ta ut extra försäkring för en eventuell skada.

De internationella reglerna ger passageraren möjlighet att meddela flygbolaget det värde som är förknippat med att bagaget kommer fram i oskadat skick eller att det kommer fram i tid. Passageraren kan, genom att betala en tilläggsavgift som flygbolaget bestämmer, få rätt till högre ersättning. En förutsättning för detta är att passageraren meddelar flygbolaget om det högre värdet innan bagaget checkas in. Om bagaget kommer fram skadat eller kommer fram för sent, ska flygbolaget ersätta passageraren med det högre värdet, om flygbolaget inte kan visa att det värde som passageraren har uppgett är högre än det verkliga värdet.

Flygbolaget ansvarar inte för skada på bagage som har orsakats av en egenskap hos bagaget. Det kan till exempel gälla om innehållet är särskilt ömtåligt, som glasflaskor eller porslinsartiklar som inte är lämpade för transport i det incheckade bagaget.

Skada på handbagage

För handbagage, alltså bagage som passageraren för med sig i flygplanskabinen och som inte är incheckat, ansvarar flygbolaget när flygbolaget har varit vållande till skadan. Ersättningsansvaret är begränsat till 1000 SDR.

Vad göra om du drabbats av en skada eller försening?

Kontakta alltid det flygbolag du flugit med så snart som möjligt. Flygbolaget finns oftast representerat på flygplatsen.

Källa: EU-kommissionen, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, LFV, Wikipedia