Goda råd inför flygresan när du ska handla taxfree. Taxfree har upphört mellan EU-länderna. Det innebär att taxfree inte existerar mellan följande länder: Sverige, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland (exkl Åland), Frankrike, Cypern, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (exkl Kanarieöarna), Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

För resten av världen finns fortfarande möjlighet att handla skattefritt, om man håller sig inom den s k resanderansonen.

Resor till och inom icke EU-land (samt Åland, Kanarieöarna m fl områden)

Alkohol

  • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
  • 2 liter vin
  • Öl räknas in under övriga varor. Det innebär att det totala värdet för öl och andra varor som inköpts under resan inte får överstiga 1700 kr för att få införas avgiftsfritt.

Tobak

  • 200 st cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 g röktobak eller ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror*
  • För införsel av snus för eget bruk finns ingen mängdbegränsning. Det finns dock ett maximalt värde på 1700 kr som inte får överstigas utan att tull och skatt måste betalas.

* En resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även t ex cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer). Observera att denna möjlighet inte finns på skatteområdet.

Resor till och inom inom EU

Inom EU betalar den som köper alkohol för privat bruk alkoholskatten vid inköpstillfället i det land man handlar. Detsamma gäller för tobak. Skattefri privatinförsel från annat EU-land är endast möjlig om du själv handlar varorna för att använda dem för eget bruk eller familjens behov. Du måste också personligen transportera varorna från ett EU-land till Sverige.

Inom EU finns referensnivåer för bedömning av om införseln är för privat bruk eller för kommersiellt ändamål. Brytpunkten mellan privat och kommersiell införsel ligger på följande nivåer:

Alkohol

  • Spritdrycker 10 liter
  • Mellanprodukter (t ex starkvin) 20 liter
  • Viner 90 liter (varav högst 60 liter mousserande vin)
  • Öl 110 liter

Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent

Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent

Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.

Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

Observera att alkoholvaror endast får föras in av den som fyllt 20 år.

Tobak

  • Cigaretter 800 st eller cigariller 400 st eller cigarrer 200 st eller röktobak 1 kg

Observera att tobaksvaror endast får föras in av den som fyllt 18 år.

Källa: Luftfartsstyrelsen, Systembolaget och Luftfartsverket