När en resenär lutar bak stolsryggen blir det oundvikligen på bekostnad av personen som sitter bakom. I en ny internationell undersökning från resesöksajten Skyscannervisar det sig att majoriteten kan tänka sig att bli av med möjligheten att kunna luta bak flygplansstolen för att slippa få någon annans stol i knät. 91 procent uppger nämligen att de vill förbjuda stolsryggar som går att fälla bak.

Att fälla bak flygplansstolen kan vara en dröm för den som äntligen får luta sig tillbaka, men för personen bakom är det sällan lika bekvämt. Mer än nio av tio resenärer vill förbjuda, alternativt tidsinställa, bakåtlutande stolar på kortare flygningar. 43 procent vill att detta även ska gälla på långdistansflyg. Det visar resesöksajten Skyscanners senaste undersökning.

Samtidigt som majoriteten vill sätta stopp för fällbara stolsryggar är det många som själva gärna lutar sig tillbaka – utan hänsyn till vem som sitter bakom. Sju av tio resenärer uppger nämligen att det inte spelar någon roll för dem om en gravid kvinna sitter bakom om de väl bestämt sig för att fälla bak stolsryggen. Ännu fler, 80 procent, struntar i om personen bakom är gammal och skör. Undersökningen visar också att den som får en stolsrygg i knät sällan har blivit förvarnad eftersom få säger till eller ber om tillåtelse. En tredjedel uppger att de är oroliga över vilken reaktion de kan tänkas få då de ber om lov att få luta sig bakåt och hela 64 procent svarar att de faktiskt aldrig bett om tillstånd.

De flesta flygbolag har idag stolsryggar som går att luta bakåt men det finns några undantag, exempelvis Ryanair och Spirit Airlines. Skulle fällbara stolsryggar totalförbjudas finns det dock en skara människor som troligtvis skulle bli extra glada: kabinpersonalen. När Skyscanner frågade 900 flygvärdinnor* svarade fler än sex av tio att de någon gång varit inblandad i eller bevittnat ett bråk om ett bakåtlutat säte.

Mot bakgrund av detta förespråkar psykologen Becky Spelman en kompromiss: stolar som endast får fällas tillbaka på vissa bestämda tider under flygningen.

– När en resenär fäller bak sin stol utan att be om lov kan det resultera i stress, ilska och frustration för personen bakom. Skulle man tidsinställa stolarna får man de bästa av två världar. Möjligheten att luta sig tillbaka finns kvar, men under kontrollerade former som alla är medvetna om. Sådana regler tenderar att ge bättre social sammanhållning, eftersom människor är betingade att följa regler. Det skulle kunna leda till en mer behaglig flygupplevelse för majoriteten av resenärerna, säger Dr Spelman.